Επιλογή Σελίδας

Το 2023, η πρωτοβουλία European Student Card σημείωσε σημαντικά βήματα προόδου, με αξιοσημείωτη αύξηση περίπου 200.000 στον αριθμό των συναφθέντων ψηφιακών συμφωνιών Erasmus+ μάθησης και διοργανικών συμφωνιών στο δίκτυο Erasmus Without Paper. Στις αρχές του 2024, ανατρέχουμε στα βασικά επιτεύγματα του περασμένου έτους και στις προτεραιότητες για το επόμενο έτος.

""

Καρποφόρα συνεργασία το 2023

Η πρωτοβουλία European Student Card, με το δίκτυο Erasmus Without Paper (EWP) ως βασικό δομικό στοιχείο, στοχεύει να κάνει την κινητικότητα των φοιτητών όσο το δυνατόν πιο εύκολη και απρόσκοπτη.

Ενώ τα θέματα τεχνικής διαλειτουργικότητας αντιμετωπίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις θεσμικές στρατηγικές και τις αναθεωρήσεις των διαδικασιών επανήλθαν στο επίκεντρο. Ο επιτυχής ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί από κοινού προβληματισμό, κοινή ευθύνη για δράση και ισχυρή υποστήριξη στον τομέα για να διασφαλιστεί ότι κανένας θεσμός δεν θα μείνει πίσω.

Η συνεργασία με τον κλάδο ευδοκίμησε το 2023, οδηγώντας στην επιλογή των Πρωταθλητών EWP που μοιράζονται τις καλύτερες πρακτικές και που ήρθαν στις Βρυξέλλες για μια πρώτη συνάντηση τον Δεκέμβριο.

Η ομάδα του έργου δημιούργησε οδηγούς για την ψηφιακή μάθηση Erasmus+ και τις διοργανικές συμφωνίες που βασίζονται σε στοιχεία από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πρόσθετες ενέργειες υποστήριξης περιελάμβαναν την έναρξη ενός ενημερωτικού δελτίου EWP και την παροχή υποστήριξης και συζητήσεων peer-to-peer στις Ομάδες χρηστών EWP.

Συνεχής ανάπτυξη και αυξημένη χρήση

Στο τεχνικό μέτωπο, μια ενημέρωση της εφαρμογής Erasmus+ βελτίωσε τη φιλικότητα προς τον χρήστη για τους μαθητές και οι ενημερώσεις στο δίκτυο EWP ως απάντηση σε σχόλια σχετικά με διοργανικές συμφωνίες προετοιμάστηκαν σε στενή συνεργασία με τις ομάδες ανάπτυξης που συμμετέχουν στο EWP.

Ως αποτέλεσμα, και χάρη στις συλλογικές προσπάθειες της κοινότητας του EWP, ο αριθμός των ψηφιακών συμφωνιών αυξήθηκε σημαντικά.

Οι ολοκληρωμένες διοργανικές συμφωνίες (IIA) και οι συμφωνίες μάθησης (LAs) αυξήθηκαν κατά περίπου 100.000 συμφωνίες, ανεβάζοντας το σύνολο σε 145.500 IIA και 174.000 LA έως το τέλος του έτους.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2023, περίπου το 40% των συμφωνιών ψηφιακής μάθησης ολοκληρώθηκαν μέσω του δικτύου EWP, ενώ η εφαρμογή Erasmus+ κατέγραψε περίπου 30.000 νέες λήψεις.

Βασικοί τομείς εστίασης για την προώθηση του EWP το 2024

Ενώ το 2023 σημειώθηκαν αυτές οι βελτιώσεις για τους χρήστες του EWP, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις να χρησιμοποιούν όλα τα ιδρύματα το EWP αποκλειστικά για τις συμφωνίες τους Erasmus+ με αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.

Ενόψει του 2024, οι ενημερώσεις δικτύου EWP την άνοιξη θα επιτρέψουν νέες λειτουργίες για τη διαχείριση των IIA και θα επιβάλουν σαφέστερα πρότυπα στη γραμμή ανατροφοδότησης που λαμβάνεται από τους χρήστες. Μόλις ολοκληρωθεί, η εστίαση θα μετατοπιστεί στις ενημερώσεις LA και ενημερωτικών φύλλων.

Μια άλλη ενημέρωση της εφαρμογής Erasmus+ θα πραγματοποιηθεί επίσης στις αρχές του 2024 για περαιτέρω βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη και της υποστήριξης των φοιτητών, για παράδειγμα με την εύρεση στέγης.

Η στοχευμένη υποστήριξη σε ιδρύματα που δεν ανταλλάσσουν ακόμη δεδομένα θα παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα το 2024. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπου οι πρωταθλητές του EWP θα επιδείξουν πώς διαχειρίζονται τις ψηφιακές συμφωνίες.

Το έργο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του μεριδίου των συμφωνιών ψηφιακής μάθησης μέσω του δικτύου EWP. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές πρέπει να εγκρίνουν τις συμφωνίες μάθησής τους τόσο από το ίδρυμα αποστολής όσο και από το ίδρυμα παραλαβής. Ως αποτέλεσμα, ο αντίκτυπος του κάθε ιδρύματος που δεν ανταλλάσσει ακόμη συμφωνίες μάθησης μέσω του EWP είναι πολύ υψηλός τόσο για το προσωπικό όσο και για τους μαθητές.

Λάβετε υποστήριξη

Εάν το ίδρυμά σας χρειάζεται υποστήριξη για να αρχίσει να ανταλλάσσει συμφωνίες ψηφιακής μάθησης το 2024, ελέγξτε το υλικό υποστήριξης και τις υπηρεσίες που διατίθενται στην πύλη ESCI.

Πηγή: europa.eu