Επιλογή Σελίδας

Τον 1 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοζωίας με θέμα: «Συμβιώνοντας με τα ζώα»,για μαθήτριες και μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων του Εξωτερικού, διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Οι μαθητές πρέπει να καταθέσουν τα έργα τους έως και 15 Μαρτίου 2024 (με δυνατότητα μικρής παράτασης, εφόσον αιτηθεί). Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Προισταμένη της Διεύθυνσης Όλγα Μούσιου -Μυλωνά “Σκοπός των δράσεων είναι να βελτιώσει τα πρότυπα της καλής συμβίωσης των ανθρώπων με τα ζώα και να προαγάγει τη Φιλοζωία και την καλή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα ως μια αξιακή διάσταση του πολιτισμού μας, να αναδείξει τη διαχρονική, πρότυπη, αυθεντική, σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, η οποία είναιμια πρωταρχική σχέση, υπαγορευμένη από την ίδια τη φύση, εφόσον από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας συμπορευόμαστε με τα ζώα και είμαστε μαζί με αυτά φιλοξενούμενοι στον πλανήτη μας μαζί με εκατομμύρια άλλες μορφές ζωής, τις οποίες οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε, να κάνει συνειδητή τη σημασία των ζώων στη ζωή του ανθρώπου, γιατί, από καταβολής της ανθρωπότητας, τα ζώα αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες για την επιβίωση, την ευημερία και την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Τα χρησιμοποιούμε καθημερινά για την παραγωγή τροφής, για τη διεκπεραίωση εργασιών, ακόμα και για την πολύτιμη συντροφιά, την οποία μπορούν να προσφέρουν, που σε πληθώρα περιπτώσεων λειτουργεί ιαματικά και λυτρωτικά. Είναι γεγονός πως δίχως την παρουσία των ζώων η διαβίωσή μας πάνω στον πλανήτη θα ήταν αδύνατη και να  τονίσει ότι η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της χρησιμότητας για την επιβίωση και ο δεσμός μεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι μια αμφίδρομα ωφέλιμη και δυναμική σχέση, που επηρεάζεται από συμπεριφορές απαραίτητες για την υγεία και την ευεξία και των δύο. Τα οφέλη από την κατοχή ή την αλληλεπίδραση με τα ζώα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ο δεσμός του παιδιού με τα ζώα σχετίζεται με τη θετική συναισθηματική λειτουργία του, με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του και την κοινωνική και γνωστική του ανάπτυξη. Ειδικότερα για τα παιδιά με αναπηρία η παρουσία ενός ζώου και ο δεσμός μαζί του είναικαταλυτικής σημασίας”.

Τα έργα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά (ένας μαθητής, ομάδα μαθητών ενός τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων) και μπορούν να υλοποιηθούν εκτός διδακτικού ωραρίου, ενώ η προετοιμασία και η ευαισθητοποίηση των παιδιών μπορεί να γίνει στις ώρες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, του Ολοήμερου και σε κάθε άλλη διδακτική ώρα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί (Εικαστικών, Γλώσσας, Μελέτης περιβάλλοντος, Φυσικής, κλπ.). Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής για το κάθε παιδί, ώστε να μπορεί να συμμετάσχει, εκτός των ατομικών του δημιουργιών, και σε συλλογικά έργα. Επίσης, στη διαδικασία υποβολής συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται από τη συμμετέχουσα σχολική μονάδα. Για την ευαισθητοποίηση των παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά κείμενα, παραμύθια, ποιήματα, βίντεο, ταινίες, συζητήσεις, προσκλήσεις ειδικών, κλπ. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να διατεθούν δύο (2) διδακτικές ώρες και ως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες στο σύνολο υλοποίησης του προγράμματος. Η σχετική αναγκαιότητα αξιοποίησης διδακτικών ωρών, η οποία δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα την εμπλουτίζει και τη διευρύνει με τρόπο δημιουργικό, τεκμηριώνεται, καθώς είναι σύμφωνοι οι στόχοι του Διαγωνισμού με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών και το ζήτημα της ευαισθητοποίησης απέναντι στο ζωικό βασίλειο είναι κομβικό θέμα του πολιτισμού μας. 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική, και για τον λόγο αυτό οι δημιουργίες θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους για την έγγραφη συγκατάθεση της συμμετοχής των παιδιών τους στον Διαγωνισμό και την έγγραφη έγκριση δημοσιοποίησης των έργων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων να συγκεντρωθούν και να τηρηθούν στο αρχείο του Νηπιαγωγείου/Σχολείου που συμμετέχει στον διαγωνισμό με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊστάμενου/ης και των συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών. Τα έργα θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία προαναφέρεται στο παρόν έγγραφο, σύμφωνα ρουμπρίκα αξιολόγησης που έχει κατατεθεί στο Ι.Ε.Π. Επίσης, με ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών που επισυνάπτεται στα εργαλεία αξιολόγησης, θα μπορεί κάθε εκπαιδευτικός να διαπιστώσει αλλαγές στις γνώσεις και τη νοοτροπία των μαθητών απέναντι στα ζώα. Παρότι η διαμόρφωση στάσεων απαιτεί χρόνο και πολλές γνωστικές διαδικασίες και εμπειρίες, ευελπιστούμε ότι θα αποτυπωθεί η ελάχιστη ευαισθητοποίηση από μέρους των παιδιών σε θέματα σχέσεων με τα ζώα. Το ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών, που είναι προαιρετικό, υπάρχει για αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών και δεν επιστρέφεται. Το εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών επισυνάπτεται στη 2 η αποστολή της προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

 Τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοζωίας είναι τα εξής:

 κ. Ιωάννης Ζιώγας, Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Τ. Φλώρινας Π.Δ.Μ., Πρόεδρος

 κ. Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Αντιπρόεδρος

 κ. Κωνσταντία Βαϊρινού, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ60, Μέλος

 κ. Ευαγγελία Τσελεπή Κωστίκα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70, Μέλος

 κ. Θεόφιλος Κατσιανίδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70, Μέλος

 κ. Θεοδώρα Βάσιου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φλώρινας,

Μέλος

Τα Μέλη της Οργανωτικής – Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Φιλοζωίας είναι τα εξής:

 κ. Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Πρόεδρος

 κ. Κωνσταντία Βαϊρινού, Αντιπρόεδρος, Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ60,

 κ. Ευαγγελία Τσελεπή Κωστίκα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70, Μέλος

 κ. Θεόφιλος Κατσιανίδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70, Μέλος

 κ. Θεοδώρα Βάσιου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φλώρινας,

Μέλος

 κ. Ευγενία Γάκη, Καθηγήτρια Μουσικής ΠΕ79.01, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Υδρούσας,

Μέλος

 κ. Μαραγκουδάκη Ελένη, Καθηγήτρια Εικαστικών ΠΕ08, Μέλος

 κ. Ευδοκία Γεωργιάδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 και Καθηγήτρια Εικαστικών ΠΕ08, Νηπιαγωγείο

Μελίτης, Μέλος

 κ. Κλήμης Σολομωνίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 και Καθηγητής Εικαστικών ΠΕ08, Δημοτικό Σχολείο

Λεβαίας, Μέλος

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους μπορούν να

δημιουργήσουν και να υποβάλουν ως τελικά προϊόντα διάφορες μαθητικές δημιουργίες, ατομικές ή

συλλογικές, σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εικαστικό έργο (ζωγραφιά, αφίσα, σκίτσο) σε μέγεθος Α3, με όποια τεχνική ή υλικό επιθυμούν

(κολάζ, ζωγραφική με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τέμπερες, ψηφιακές ζωγραφιές, κλπ.)

2. Συγγραφή κειμένου – δοκιμίου με θέμα «Το ζώο που αγαπώ» μέχρι 1.000 λέξεις.

3. Συγγραφή παραμυθιού με πρωταγωνιστές ανθρώπους και ζώα, μέχρι 1000 λέξεις.

4. Δημιουργία ποιήματος με θέμα τα ζώα μέχρι 30-35 στίχους (έμμετρο ή με ελεύθερο στίχο).

5. Μουσική σύνθεση πρωτότυπη (ολοκληρωμένο τραγούδι ή μουσική διασκευή ή μελοποίηση

γνωστού ποιήματος) σε μορφή MP3 ή σε μορφή βίντεο MP4.

6. Σποτ ευαισθητοποίησης για την προστασία και τον σεβασμό των ζώων μικρής διάρκειας έως 2

λεπτών, σε μορφή MP3 ή ΜΡ4.

7. Ψηφιακή δημιουργία, όπως ψηφιακό μουσείο, ταινία μικρού μήκους διάρκειας έως 5 λεπτών, σε

μορφή MP3 ή ΜΡ4 με ζωγραφιές, εικόνες ή σκίτσα με θέμα τα ζώα, τη σχέση τους με τον άνθρωπο

και τις υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτά.

Οι παραπάνω κατηγορίες θα περιλαμβάνουν τις υποκατηγορίες:

 Έργα μαθητών/τριών Νηπιαγωγείου

 Έργα μαθητών/τριών Α’ – Β’ Δημοτικού Σχολείου

 Έργα μαθητών/τριών Γ’ – Δ’ Δημοτικού Σχολείου

 Έργα μαθητών/τριών Ε’ – Στ’ Δημοτικού Σχολείου

Τα έργα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά (ένας μαθητής, ομάδα μαθητών ενός τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων) και μπορούν να υλοποιηθούν εκτός διδακτικού ωραρίου, ενώ η προετοιμασία και η ευαισθητοποίηση των παιδιών μπορεί να γίνει στις ώρες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, του Ολοήμερου και σε κάθε άλλη διδακτική ώρα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί (Εικαστικών, Γλώσσας, Μελέτης περιβάλλοντος, Φυσικής, κλπ.). Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής για το κάθε παιδί, ώστε να μπορεί να συμμετάσχει, εκτός των ατομικών του δημιουργιών, και σε συλλογικά έργα. Επίσης, στη διαδικασία υποβολής συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται από τη συμμετέχουσα σχολική μονάδα. Για την ευαισθητοποίηση των παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά κείμενα, παραμύθια, ποιήματα, βίντεο, ταινίες, συζητήσεις, προσκλήσεις ειδικών, κλπ. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να διατεθούν δύο (2) διδακτικές ώρες και ως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες στο σύνολο υλοποίησης του προγράμματος. Η σχετική αναγκαιότητα αξιοποίησης διδακτικών ωρών, η οποία δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα την εμπλουτίζει και τη διευρύνει με τρόπο δημιουργικό, τεκμηριώνεται, καθώς είναι σύμφωνοι οι στόχοι του Διαγωνισμού με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών και το ζήτημα της ευαισθητοποίησης απέναντι στο ζωικό βασίλειο είναι κομβικό θέμα του πολιτισμού μας. 

Χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού  έως και 15 Μαρτίου 2024 (με δυνατότητα μικρής παράτασης, εφόσον αιτηθεί).

Ημερομηνία παράδοσης των έργων των παιδιών: έως και την 15η Μαρτίου 2024.

Τόπος – τρόπος κατάθεσης έργων:

Κάθε έργο (κείμενο ή εικαστικό δημιούργημα) μπορεί να υποβληθεί συμβατικά- χειρόγραφα ή

ψηφιακά σε αρχείο Word τα κείμενα και με USB τα σποτ και οι ταινίες.

Ταχυδρομική αποστολή

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φλώρινας, κ. Θεοδώρας Βάσιου

Διοικητήριο Φλώρινας

Φλώρινα 53100

Διαδικτυακή αποστολή

Email: ysd@dipe.flo.sch.gr , με θέμα «Για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοζωίας»

Υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φλώρινας, κ. Θεοδώρας Βάσιου

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική, και για τον λόγο αυτό οι

δημιουργίες θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους για την έγγραφη

συγκατάθεση της συμμετοχής των παιδιών τους στον Διαγωνισμό και την έγγραφη έγκριση

δημοσιοποίησης των έργων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων να

συγκεντρωθούν και να τηρηθούν στο αρχείο του Νηπιαγωγείου/Σχολείου που συμμετέχει στον

διαγωνισμό με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊστάμενου/ης και των συνεργαζόμενων

Εκπαιδευτικών.

Τα έργα θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία προαναφέρεται στο παρόν

έγγραφο, σύμφωνα ρουμπρίκα αξιολόγησης που έχει κατατεθεί στο Ι.Ε.Π. Επίσης, με ερωτηματολόγιο

μαθητών/τριών που επισυνάπτεται στα εργαλεία αξιολόγησης, θα μπορεί κάθε εκπαιδευτικός να

διαπιστώσει αλλαγές στις γνώσεις και τη νοοτροπία των μαθητών απέναντι στα ζώα. Παρότι η

διαμόρφωση στάσεων απαιτεί χρόνο και πολλές γνωστικές διαδικασίες και εμπειρίες, ευελπιστούμε ότι

θα αποτυπωθεί η ελάχιστη ευαισθητοποίηση από μέρους των παιδιών σε θέματα σχέσεων με τα ζώα. Το

ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών, που είναι προαιρετικό, υπάρχει για αξιοποίηση από τους

εκπαιδευτικούς των τάξεων, για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών και δεν

επιστρέφεται. Το εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών επισυνάπτεται στη 2 η αποστολή της προκήρυξης του

Διαγωνισμού.

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα λάβουν Αναμνηστικό Δίπλωμα και θα δοθούν

τρία (3) τιμητικά βραβεία – Διπλώματα σε κάθε υποκατηγορία ανά κατηγορία. Επίσης, θα δοθούν σχετικές

Βεβαιώσεις σε Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων, οι μαθητές των οποίων θα συμμετάσχουν στον

Διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της εν λόγω διαδικασίας αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που

ορίζονται από τη συμμετέχουσα σχολική μονάδα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ με την

αποστολή των έργων να αναγράφονται εμπεριστατωμένα:

Α) Στα ατομικά έργα: το σχολείο, το τμήμα, τα ονόματα των παιδιών και τα ονόματα των

εκπαιδευτικών, επίσης.

Β) Στα τα ομαδικά έργα: το σχολείο, το τμήμα, τα ονόματα των εκπαιδευτικών και ο αριθμός των

μαθητών που συμμετείχαν.

Οι καλύτερες μαθητικές δημιουργίες θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση με έκθεση έργων σε

χρόνο που θα οριστεί στη συνέχεια, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Τα

αναμνηστικά διπλώματα και τα βραβεία θα αποσταλούν ταχυδρομικά σε κάθε σχολική μονάδα, εφόσον

δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο και

εφικτό η Επιτροπή κρίσης του Διαγωνισμού, οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε

συλλογικό ψηφιακό (ή και έντυπο) Λεύκωμα (e-book) και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της

Διεύθυνσης.

Επίσης, τα αποτελέσματα και τα βραβευμένα έργα των παιδιών θα κοινοποιηθούν στα Μ.Μ.Ε. στο

πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι δεν θα προκύψουν έσοδα

για τον φορέα που προκηρύσσει το διαγωνισμό ή για άλλο εμπλεκόμενο φορέα, από τα υποβληθέντα

έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς

σκοπούς, για αυτό και θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας

πως δέχονται να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της

προκήρυξης. − να σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα

στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ

25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό

δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση». Επισυνάπτεται η Υπεύθυνη Δήλωση των

γονέων στη 2 η αποστολή του Διαγωνισμού.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης

του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των

δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

Παιδαγωγική σκοπιμότητα και καταλληλότητα του Διαγωνισμού

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοζωίας «Συμβιώνοντας με τα ζώα» για μαθήτριες και

μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων των Διευθύνσεων της χώρας και Σχολείων του

Εξωτερικού:

 Στοχεύει στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων μέσα από οργανωμένες δράσεις, προβάλλει

ουσιαστικές, σύγχρονες και επιστημονικά ακριβείς γνώσεις, πληροί τα επιστημονικά κριτήρια και

ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής

διαδικασίας.

 Συνάδει με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και, επιπροσθέτως, συμβάλλει στον

εμπλουτισμό των διδακτικών τους στόχων/προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 Είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του τύπου της σχολικής

μονάδας και της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται.

 Προβλέπονται/περιγράφονται οι προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση ή

διευκολύνσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλοι/όλες οι μαθητές/τριες ανεξαρτήτως

μαθησιακού, κοινωνικού-πολιτισμικού υποβάθρου (π.χ. ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και

αναπηρία, Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό

υπόβαθρο).

 Σέβεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που απευθύνεται, καθώς και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης των μαθητών/τριών στη γνώση.

 Προάγει την ατομική, συνεργατική, βιωματική, διερευνητική και εργαστηριακή προσέγγιση της γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων.

 Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα και αποτελεί δίαυλο διασύνδεσης κι επικοινωνίας του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.

 Προάγει τον σεβασμό στο περιβάλλον και στη φύση (άγρια ζωή, ζώα, κλπ.) και προβλέπει τη

συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και συνέργειες κατά την υλοποίηση του

Διαγωνισμού. Με δεδομένη την ανάγκη δημιουργίας θετικών στάσεων στους/στις μαθητές/τριές μας απέναντι στο ζωικό βασίλειο και την ανάπτυξη αξιών σεβασμού στο περιβάλλον, ευελπιστούμε στη σύμπραξη και στη συνεργασία σας!

Πηγή: ertnews.gr