Επιλογή Σελίδας

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα (8 Μαρτίου), το Ίδρυμα Λαμπράκη οργανώνει στις 19 Φεβρουαρίου 2024 επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους/τις μαθητές/τριές τους σε θέματα φύλου.

Στην επιμόρφωση θα παρουσιαστούν σχέδια εργασίας και μαθητοκεντρικές δραστηριότητες από το υλικό του προγράμματος «Έλα στη θέση μου!», ένα πρόγραμμα το οποίο καλεί κορίτσια και αγόρια να μπουν το ένα στη θέση του άλλου, και με ομαδοσυνεργατικές, ανακαλυπτικές και αναστοχαστικές μεθόδους, να ενεργοποιήσουν την ενσυναίσθησή τους, να σκεφτούν κριτικά, να απαντήσουν σε διλήμματα, και εντέλει να δεσμευτούν για την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών ενάντια στις ανισότητες φύλου.

Στο κέντρο των δραστηριοτήτων βρίσκεται ο γόνιμος και δημοκρατικός διάλογος μεταξύ μαθητών/τριών. O ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι αυτός του «διευκολυντή/ας – εμψυχωτή/ας».

Η επιμόρφωση προσφέρεται δωρεάν την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 – 18:30 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Στην επιμόρφωση μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας, από όλα τα σχολεία της χώρας, υπό τον όρο ότι έχουν τη σύμφωνη γνώμη της/του διευθύντριας/ντή της σχολικής τους μονάδας.  Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2024, στον εξής σύνδεσμο: https://care-act.lrf.gr/programmes/4/school_years/10/register

Kατόπιν της συμμετοχής στην επιμόρφωση όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν δωρεάν υλικό στη μορφή του Οδηγού για τον/την Εκπαιδευτικό που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Έλα στη Θέση μου!». Ο Οδηγός περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις και η εφαρμογή του εξελίσσεται σε 14 διδακτικές ώρες. Μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, είτε ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, είτε σε όποιο άλλο πλαίσιο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να εξασφαλίσει ωφέλιμο χρόνο.

Το πρόγραμμα «Έλα στη θέση μου!» είναι ενταγμένο στα εργαστήρια δεξιοτήτων του Γυμνασίου και παράλληλα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το 2023-2024 (Αρ. Πρωτ.: Φ.1/38489-ΙΕΠ/127953/Δ7).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ίδρυμα Λαμπράκη: τηλέφωνο: 210-3626150 / e-mail: elastithesimou@lrf.gr

——————————————————————————————————————–

Τo πρόγραμμα «Έλα στη Θέση μου!» δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου «WOMENTORS: Ενδυνάμωση νέων γυναικών». Το έργο WOMENTORS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την “Αποστολή Άνθρωπος”. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Πηγή: Ίδρυμα Λαμπράκη