Επιλογή Σελίδας

Σκοπός του ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σύγχρονης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής – Επιστημών της Εκπαίδευσης. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διδασκαλία και η αξιολόγηση σε σχέση με τις τρεις κατηγορίες μαθητικών πληθυσμών που συνεκπαιδεύονται στα σχολεία: α) τυπικούς μαθητές, στο εύρος των διαφοροποιήσεων και των ιδιαιτεροτήτων τους (αντικείμενο της Ειδίκευσης «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»), β) μαθητές με διακριτές πολιτισμικές διαφορές (αντικείμενο της Ειδίκευσης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»), γ) μαθητές με διακριτά μαθησιακά ή/και αναπτυξιακά προβλήματα (αντικείμενο της Ειδίκευσης «Ειδική Αγωγή»).

Στο πλαίσιο των παραπάνω, η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΜΣ αρθρώνονται στις παρακάτω τρεις Ειδικεύσεις:

  • Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Ειδική Αγωγή

Η χρονική διάρκεια για τον κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα εξάμηνα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών (πλήρους φοίτησης), το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», με ειδίκευση μία από τις προαναφερθείσες.

  • Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ έχουν φοιτήσει εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και αρκετά μετέπειτα στελέχη της εκπαίδευσης.
  • Δεκάδες απόφοιτοί του εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση (με ποσοστά επιτυχίας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ έως 50%, έναντι του 20% μέσου όρου για τους φιλολόγους) και πολλοί εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση.
  • Δεκάδες φοιτητές και απόφοιτοι έχουν συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, ενώ αρκετοί ολοκλήρωσαν και τις διδακτορικές τους σπουδές. Δεν λείπουν περιπτώσεις πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας.
    Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ:

Τηλ.: 210 727 7520 emailthepae[at]ppp.uoa[dot]gr

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Facebook

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Πηγή: eds.uoa.gr