Επιλογή Σελίδας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2025 το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση».

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω ΠΜΣ ορίζεται σε εβδομήντα (70) άτομα.

Ως ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ορίζονται οι είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες.

Υποψήφιοι/ υποψήφιες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/τελειόφοιτες φοιτητές/φοιτήτριες, που θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Οι διαλέξεις γίνονται εξ αποστάσεως (Σάββατο – Κυριακή) (με ανοικτή κάμερα) σε μια διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης. Σε όλες τις διαδικασίες εφαρμόζεται η νομοθεσία, ώστε να συνδυάζεται η παροχή εκπαιδευτικού έργου με τη νομοθεσία και τα δικαιώματα φοιτητών/φοιτητριών σε ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο. Οι ημερομηνίες, το ωρολόγιο  πρόγραμμα και ειδικότερα ζητήματα κοινοποιούνται πριν την έναρξη του εξαμήνου.

Πληροφορίες στο https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ