Επιλογή Σελίδας

Για άλλη μια χρονιά το Ίδρυμα Λαμπράκη συμβάλλει, μέσω των πανελλαδικής εμβέλειας καινοτόμων προγραμμάτων του στην αναβάθμιση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης.

 Στα 32 χρόνια λειτουργίας του κοινωφελούς Ιδρύματος Λαμπράκη εκατομμύρια μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών έχουν αξιοποιήσει τις ποικίλες ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει. Η υψηλή τεχνογνωσία του Ιδρύματος στον τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, ο καινοτόμος προσανατολισμός του, η ικανότητά του να αναπτύσσει έργο σε εθνικό επίπεδο και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων εμπειρογνώμων και ερευνητών που διαθέτει, του επιτρέπουν να δημιουργεί και να αναπτύσσει προγράμματα και πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας, τα οποία διακρίνονται και βραβεύονται επανειλημμένα.

 Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, το Ίδρυμα Λαμπράκη προσφέρει έξι εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σχολικής ηλικίας. Για τα προγράμματα αυτά έχει δημιουργηθεί περιεχόμενο, μεθοδολογία και ειδικό υλικό για την/τον εκπαιδευτικό. Όλα τα προγράμματα του Ιδρύματος καλλιεργούν πολύτιμες για τη ζωή δεξιότητες στους/στις μαθητές/τριες. Η μεθοδολογία τους είναι βιωματική, μαθητοκεντρική, ομαδοσυνεργατική και προάγει την ανακαλυπτική μάθηση και τη διαφοροποίηση στη διδασκαλία.  Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν επιμόρφωση και σε κάποια προγράμματα διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με στόχο να επιτευχθεί η επάρκειά τους στην εισήγηση νέων θεματικών. Τα φετινά προγράμματα του Ιδρύματος έχουν αντικείμενο α) την ενεργό πολιτειότητα, β) την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις ανισότητες και τα στερεότυπα φύλου, γ) την κλιματική αλλαγή, δ) την καλλιέργεια του βλέμματος στην τέχνη, ε) την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής και στ) την καλλιέργεια της κριτικής  ιστορικής σκέψης και της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών και μαθητριών.

 Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα και οδηγίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργώ ως Πολίτης»  στοχεύει στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση μαθητών και μαθητριών ως ενεργών πολιτών. Υλοποιείται πανελλαδικά και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων (από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο) και όλων των τύπων σχολείων. Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πρωτ.: Φ1/ΓΜ/64730/20963/Δ7) και ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, ο οποίος παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλούνται να αναπτύξουν μέσα στην τάξη, με βάση το μαθησιακό ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των μαθητών τους. Το Ίδρυμα Λαμπράκη προσφέρει επιμόρφωση και διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη στις/στους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στο σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο πρόγραμμα για το έτος 2023-2024, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023. Καθώς, ο αριθμός των σχολείων που μπορούμε να υποστηρίξουμε κάθε χρόνο είναι περιορισμένος, η επιλογή γίνεται με βάση σειρά προτεραιότητας, σε συνδυασμό με στοιχεία αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή τον τύπο του σχολείου, τη βαθμίδα και τη γεωγραφική θέση του σχολείου.

Το «Έλα στη Θέση μου!» είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών/ μαθητριών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα φύλου. Οι μαθητές μέσα από ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές και ανακαλυπτικές μεθόδους προσεγγίζουν κριτικά το ζήτημα των ανισοτήτων, ανιχνεύουν τα δικά τους στερεότυπα, ενώ δεσμεύονται για έναν κόσμο δίκαιο για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, με μηδενική ανοχή στη βία. Στο κέντρο των δραστηριοτήτων βρίσκεται ο γόνιμος και δημοκρατικός διάλογος μεταξύ μαθητών/τριών. Το υλικό του προγράμματος σε μορφή Εκπαιδευτικού Οδηγού για την/τον Εκπαιδευτικό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, είτε ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, είτε σε όποιο άλλο πλαίσιο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να εξασφαλίσει ωφέλιμο χρόνο. Το υλικό, το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Πρωτ.: Φ.1/ΝΤ/59992/103194/Δ7), είναι δυνατό να αξιοποιείται αυτόνομα, όμως οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής, στη σχετική επιμόρφωση που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Λαμπράκη. Η επιμόρφωση προσφέρεται διαδικτυακά για εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023, ώρα 10.00-13.30 και με φυσική παρουσία στην Αθήνα για εκπαιδευτικούς μόνο από την Αττική, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023, ώρα 10.30-13.30. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση διασφαλίζεται κατόπιν σχετικής αίτησης.

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην επιμόρφωση και να λάβουν τον Εκπαιδευτικό Οδηγό του προγράμματος μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αργότερο μέχρι την Τετάρτη  11 Οκτωβρίου 2023 στον εξής σύνδεσμο:   https://care-act.lrf.gr/programmes/4/school_years/10/register

Το εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα «Βουτιά στον Κόσμο του Βιβλίου», φέρνει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε επαφή με τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική γραφή και έτσι τα παιδιά γίνονται βιβλιοδέτες, συγγραφείς και εικονογράφοι, καθώς φτιάχνουν το δικό τους βιβλίο και γράφουν τη δική τους ιστορία. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, (Αρ.Πρωτ.: Φ1/ΓΜ/58471/115141/Δ7) και υλοποιείται πανελλαδικά με μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τον Εκπαιδευτικό Οδηγό του έργου (παρέχεται δωρεάν μέσω του προγράμματος), ο οποίος μπορεί να αξιοποιειθεί αυτόνομα. Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί μπορούν επιπλέον να συμμετάσχουν, στη σχετική επιμόρφωση που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Λαμπράκη. Η επιμόρφωση προσφέρεται διαδικτυακά για εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, ώρα 17:00-19:00.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να λάβουν τον εκπαιδευτικό οδηγό του προγράμματος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την επιμόρφωση μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, στον εξής σύνδεσμο: https://care-act.lrf.gr/programmes/5/school_years/8/register

Το Ίδρυμα Λαμπράκη θα ξεκινήσει να υλοποιεί φέτος για πρώτη χρονιά το πρόγραμμα «Ενεργώ για τον Πλανήτη: Μιλώντας στο σχολείο για την κλιματική αλλαγή», στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές/τριες θα εστιάσουν σε θέματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προσεγγίζοντάς τα ως ενεργοί πολίτες και μέσα από την οπτική των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας και αναπτύσσοντας πρακτικές της «επιστήμης των πολιτών». Στόχος είναι να ερευνήσουν και να ενημερωθούν αναλυτικότερα για την κλιματική αλλαγή, για τις συνέπειές της σε παγκόσμιο, σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, και φυσικά για τις αιτίες της και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε για την ανατροπή της ραγδαία εξελισσόμενης κατάστασης ή έστω να προσαρμοστούμε σε κάποια νέα δεδομένα και σε κάθε περίπτωση να μετριάσουμε τη ζημιά.

Οι συμμετέχουσες/οντες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους ειδικά διαμορφωμένο Οδηγό για την/τον Εκπαιδευτικό, θα υποστηρίζονται συμβουλευτικά στο σχολείο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και θα λάβουν μέρος σε σχετικές επιμορφώσεις. Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί φέτος πιλοτικά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 21, χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και από την Accenture Greece. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί προσεχώς και θα ανακοινωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Λαμπράκη (fb).

Το πρόγραμμα «Ιστορία, Μνήμη, Κοινότητα – Εκπαιδεύοντας το βλέμμα: Το ζωγραφικό έργο του Χ. Μποκόρου 1821, η γιορτή» αποτελεί μία διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης και παράλληλα ένα βιωματικό πρόγραμμα καλλιέργειας του βλέμματος στην τέχνη. Με αφορμή το έργο του Χ. Μποκόρου, τα παιδιά, καλούνται να σκεφτούν, να συζητήσουν και να δημιουργήσουν πάνω σε έννοιες όπως συλλογική μνήμη, σχέση της μνήμης με το κοινό παρόν και μέλλον, κοινότητα και κοινές αξίες, ήρωας, εθνική γιορτή. Το πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. -Πρωτ.:Φ.1/ΝΤ/65862/5022/Δ7), υλοποιείται πανελλαδικά, στο διάστημα ολόκληρης της σχολικής χρονιάς και όχι μόνο κατά τις ημέρες εορτασμού της εθνικής επετείου, και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων (από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο). Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους ειδικά διαμορφωμένο Εκπαιδευτικό Οδηγό του, ενώ επιπλέον, προσφέρεται επιμόρφωση διάρκειας 3 ωρών (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω των λογαριασμών Facebook και Instagram του Ιδρύματος Λαμπράκη, καθώς και στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος). Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Εταιρείας Κοινωνικού́ Έργου και Πολιτισμού́ (ΕΚΕΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο πρόγραμμα για το έτος 2023-2024 στον εξής σύνδεσμο:  https://care-act.lrf.gr/programmes/6/school_years/11/register

Οι «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σε βάθος διαπραγμάτευση ιστορικών ερωτημάτων που συνδέονται με τη σχολική αφήγηση για την Επανάσταση του 1821, μέσω μαθητικών δράσεων αντιλογιών (debates). Το πρόγραμμα υλοποιείται πανελλαδικά από το δημοτικό έως το λύκειο και προβλέπει την υλοποίηση σειράς οργανωμένων  εκπαιδευτικών δράσεων ιστορικής αντιλογίας σε σχολεία όλης της χώρας, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά ερευνητικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες με αξιοποίηση τεχνικών της ρητορικής στην εκπαίδευση. Για την υλοποίηση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει οδηγίες τόσο για τα ιστορικά θέματα όσο και για τη μεθοδολογία αντιλογίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) και με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον του, μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023  στον εξής σύνδεσμο: https://care-act.lrf.gr/programmes/7/school_years/9/register

Το έργο «Ενεργώ ως Πολίτης» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη. Αντίστοιχα, το «Έλα στη Θέση μου!» δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Λαμπράκη στο πλαίσιο του έργου «WOMENTORS: Ενδυνάμωση νέων γυναικών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος». Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Το πρόγραμμα «Ενεργώ για τον Πλανήτη» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 21, με χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και από την Accenture Greece