Επιλογή Σελίδας

Πρόταση του Διευθυντή της Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας (Χαράλαμπου Υάκινθου) για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Όλες οι ΑΕΝ της χώρας κατατάσσονται στο επίπεδο 6. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του Ν2638/98 και των τροποποιήσεων αυτού παραμένει. Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 εξάμηνα θεωρητικής εκπαίδευσης και 2 εξάμηνα κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου. Μέσα στις ΑΕΝ δημιουργούνται ΙΕΚ τα οποία κατατάσσονται στο επίπεδο 5. Δημιουργείται νέο πρόγραμμα σπουδών. Η διάρκεια φοίτησης είναι 4 εξάμηνα θεωρητικής εκπαίδευσης και 2 εξάμηνα κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου. Απαιτείται τροποποίηση των ΚΕΠ στο πρόγραμμα των ΙΕΚ.

Καταργείται η δυνατότητα εξέλιξης των αποφοίτων των Ναυτικών Λυκείων σύμφωνα με το Ν4676/2020. Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.  Η εισαγωγή στις ΑΕΝ γίνεται μέσω του υφιστάμενου τρόπου εισαγωγής μέσω πανελληνίων εξετάσεων (μηχανογραφικό πανελληνίων εξετάσεων). Οι ΑΕΝ ξεκινούν τον Σεπτέμβριο.

Η εισαγωγή στα ΙΕΚ γίνεται μέσω των υφιστάμενων τρόπων εισαγωγής στα ΙΕΚ που είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας(μηχανογραφικό δήλωσης ΙΕΚ, διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών). Τα ΙΕΚ ξεκινούν τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και το Φεβρουάριο.

Παράλληλα δημιουργούνται ιδιωτικές Σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης είτε ΙΕΚ είτε ΑΕΝ ακολουθώντας τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοσίων Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΑΕΝ και ΙΕΚ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ (είτε από Δημόσια Δομή είτε από Ιδιωτική Δομή) αποκτούν το Δίπλωμα Γ’ τάξης, Β΄ τάξης και Α΄ τάξης μετά από επιτυχή:

• Παρακολούθηση των προαγωγικών κύκλων του ΚΕΣΕΝ (για το δίπλωμα Β΄ τάξης και Α΄ τάξης)

• Και συμμετοχή μετά από εξετάσεις πιστοποίησης (για όλα τα διπλώματα Γ’, Β’ και Α’ τάξης) Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ (είτε από Δημόσια Δομή είτε από Ιδιωτική Δομή) αποκτούν το Δίπλωμα Γ’ τάξης μετά από επιτυχή:

• Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ (είτε από Δημόσια Δομή είτε από Ιδιωτική Δομή) που έχουν αποκτήσει το Δίπλωμα Γ’ τάξης αποκτούν το Δίπλωμα Β΄ τάξης μετά από επιτυχή:

• Παρακολούθηση 3 εξαμήνων σε ειδικό πρόγραμμα σπουδών που πραγματοποιείται στην ΑΕΝ (Δημόσια ή Ιδιωτική). Η αποφοίτηση από το συγκεκριμένο ειδικό σχολείο θα οδηγεί στη λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης παρακολούθησης του ειδικού σχολείου.

• Παρακολούθηση των τριών προαγωγικών κύκλων του ΚΕΣΕΝ (για το δίπλωμα Β΄ τάξης)

• Και συμμετοχή μετά από εξετάσεις πιστοποίησης (για το δίπλωμα Β΄ τάξης) Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ (είτε από Δημόσια Δομή είτε από Ιδιωτική Δομή) που έχουν αποκτήσει το Δίπλωμα Β’ τάξης αποκτούν το Δίπλωμα Α΄ τάξης μετά από επιτυχή:

• Παρακολούθηση του προαγωγικού κύκλου του ΚΕΣΕΝ (για το δίπλωμα Α΄ τάξης)

• Και συμμετοχή μετά από εξετάσεις πιστοποίησης (για το δίπλωμα Α΄ τάξης)

Η διαδικασία ένταξης στις ΑΕΝ (είτε από Δημόσια Δομή είτε από Ιδιωτική Δομή) αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ που επιθυμούν την απόκτηση διπλώματος Γ’ Τάξης ακολουθεί το υφιστάμενο πλαίσιο.

Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στους αποφοίτους των ΙΕΚσε δημόσια ΑΕΝ,σε ένα ποσοστό της τάξης του 5%, και μετά από κατατακτήριες εξετάσεις ακολουθώντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και σήμερα και στις αντίστοιχες σχολές επιπέδου 6.

Με την πρόταση αυτή αποσυνδέουμε την κατάταξη των Διπλωμάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξης από τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και επιδιώκουμε η διάκριση αυτή να γίνεται από την αρχή σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Γιατί πρέπει το πτυχίο να είναι Επίπεδο 6

1. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της πρότασης αυτή τη στιγμή με το Ν. 3450/2006 όταν οι αξιωματικοί πάρουν το δίπλωμα Α’ τάξης, το πτυχίο της ΑΕΝ θα είναι ισότιμο με ΤΕΙ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν απόφοιτοι που κατέχουν το δίπλωμα Α’ τάξης και το πτυχίο τους είναι ισότιμο με ΤΕΙ. Μάλιστα με το ΦΕΚ Τεύχος A’ 232/17.12.2022το δημόσιο αναγνωρίζει το πτυχίο των ΑΕΝ ως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που ήταν και η κατηγορία των ΤΕΙ (Επίπεδο 6). Σε περίπτωση που επιλεγεί οι ΑΕΝ να είναι Επίπεδο 5 δημιουργείται μια «αναστάτωση» στους αποφοίτους των ΑΕΝ των τελευταίων 17 χρόνων. Παράλληλα με την πρόταση μας δεν επηρεάζεται η λειτουργία του ΚΕΣΕΝ που παραμένει ως έχει.

2. Με το υπάρχον καθεστώς, στην Ελλάδα μπορούν να υπάρχουν ιδιωτικά ιδρύματα που απονέμουν πτυχία επιπέδου 6. Παράδειγμα ιδιωτικά κολλέγια που δίνουν αντίστοιχα πτυχία με τις ΑΕΝ με διπλώματα όμως με σημαία Βουλγαρίας, Αγγλίας κλπ.

3. Οι Σχολές των ΑΕΝ είναι οι μόνες που έχουν ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα ΜΟΝΟ στη θάλασσα. Οι απόφοιτοι είναι Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα γέφυρας ή μηχανής. Δεν είναι στελέχη εταιρειών ούτε μηχανολόγοι μηχανικοί. Οι μόνες «διαρροές» που υπάρχουν είναι προς το Λιμενικό Σώμα, που έτσι και αλλιώς απορροφά και απόφοιτους των Σχολών μας.

4. Παράδειγμα επιπέδου 6 αποτελούν οι παραγωγικές σχολές στρατού, αστυνομίας, θρησκευτικές κλπ.

5. Οι Σχολές μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επιπέδου 6. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το ειδικό σχολείο ηλεκτρολόγων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ που πραγματοποιείτε σε ΑΕΝ, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σημαντικός αριθμός ναυτιλιακών εταιρειών επέλεξε να επικοινωνήσει με τους αποφοίτους του προγράμματος αυτού. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μεταπτυχιακό για τους αποφοίτους των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

6. Τα κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, μόνιμου ή έκτακτου, είναι σύμφωνα με αυτά των ΤΕΙ. Η πλειοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στις ΑΕΝ, ήδη πληροί αυτά τα κριτήρια.

7. Έτσι, οι καθηγητές ναυτικών μαθημάτων αποκτούν πτυχίο επιπέδου 6, με δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να μπορούν να ακολουθούν πλήρως τα κριτήρια πρόσληψης των υπολοίπων. Ο νόμος τώρα προβλέπει ότι για να γίνει κάποιος καθηγητής ναυτικών μαθημάτων χρειάζεται μεταπτυχιακό. Αν οι Σχολές ανήκουν στην κατηγορία 5 δεν θα μπορεί κανένας να κάνει μεταπτυχιακό. Δεν θα βρίσκουμε καθηγητές Εμπορικού Ναυτικού. Να σημειωθεί ότι στις αντίστοιχες Σχολές της Ευρώπης (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία κλπ), το πτυχίο είναι κατηγορίας 6 και οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν στις Σχολές είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων.

Χαράλαμπος Υάκινθος Ηλ. Μηχανικός Διευθυντής Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας

Πηγή: Foititikanea.gr