Επιλογή Σελίδας

Η φετινή έκδοση αναλύει περισσότερους από 45 βασικούς δομικούς δείκτες για τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τις βασικές ικανότητες, την ψηφιακή ικανότητα, την πρόωρη αποχώρηση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, την ισότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι διαρθρωτικοί δείκτες Ευρυδίκη αποτελούν βασική πηγή δεδομένων για την ετήσια Παρακολούθηση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , που παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Monitor προσφέρει εκτενή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Αυτή η έκθεση διερευνά μερικές κύριες πτυχές της κατάστασης στην Ευρώπη σχετικά με το δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC) καλής ποιότητας για όλα τα παιδιά. Αποκαλύπτει μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τη δέσμευση του κοινού για παροχή θέσης στο ΠΦΥ, τις απαιτήσεις για το προσωπικό και τις εκπαιδευτικές οδηγίες. Η έκθεση περιέχει δείκτες για βασικές πολιτικές στους τομείς της πρόσβασης, του προσωπικού και των εκπαιδευτικών κατευθυντήριων γραμμών.  Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει 38 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση εδώ και τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ.
  2. Βασικές ικανότητες στο σχολείο: Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων του 2023 σχετικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες για την παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των βασικών ικανοτήτων. Η έκθεση περιέχει δείκτες για τις πολιτικές που σχετίζονται με οριζόντιους παράγοντες για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για διαθεματική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο. Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει 38 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση εδώ και τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ.
  3. Ψηφιακή ικανότητα στο σχολείο: Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων του 2023 σχετικά με τους δομικούς δείκτες για την παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής ικανότητας. Η έκθεση περιέχει δείκτες που σχετίζονται με προσεγγίσεις του προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της ψηφιακής ικανότητας και της πληροφορικής στο σχολείο, την ανάπτυξη ειδικών ψηφιακών ικανοτήτων για τον δάσκαλο, την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών και το ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα. Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει 38 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση εδώ και τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ.
  4. Πρόωρη αποχώρηση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση: Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων του 2023 για τους διαρθρωτικούς δείκτες στον τομέα της πρόωρης αποχώρησης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΛΕΤ). Περιλαμβάνει δείκτες που παρουσιάζουν πολιτικές και μέτρα ανώτατου επιπέδου σε έξι σχετικούς τομείς: συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη του ELET. η πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία. εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών στην ELET. στοχευμένη υποστήριξη για μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο ELET. διεπιστημονικές ομάδες υποστήριξης μέσα και γύρω από τα σχολεία. και εκπαίδευση και επαγγελματικό προσανατολισμό. Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει 38 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση εδώ και τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ.
  5. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων του 2023 σχετικά με τους δομικούς δείκτες για την παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Εξετάζει πώς τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο πρόβλημα των ελλείψεων εκπαιδευτικών – γενικά, για ορισμένα μαθήματα, σε μειονεκτούντα σχολεία ή σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Διερευνά επίσης εναλλακτικές οδούς εισόδου στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση επαρκούς εισροής καταρτισμένων εκπαιδευτικών. Τέλος, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις για την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, της σταδιοδρομίας και της μισθολογικής εξέλιξης. Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει 38 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση εδώ και τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ.
  6. Ισότητα στο σχολείο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων του 2023 σχετικά με τους δομικούς δείκτες για την παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της ισότητας στο σχολείο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολουθεί τη δημοσίευση δύο προηγούμενων εκθέσεων της Ευρυδίκης που σχετίζονται με την ισότητα: Ισότητα στη Σχολική Εκπαίδευση στην Ευρώπη: Δομές, πολιτικές και επιδόσεις μαθητών (2020) και Προς την ισότητα και την ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη (2022). Η έκθεση στοχεύει να προσφέρει ένα ενημερωμένο στιγμιότυπο της παρουσίας (ή της απουσίας) ορισμένων μέτρων ανώτατου επιπέδου που υποστηρίζουν την ισότητα στο σχολείο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η έκθεση περιέχει 11 απλούς δείκτες και 4 σύνθετους (πίνακας αποτελεσμάτων) δείκτες για βασικές πολιτικές σε 4 γενικούς τομείς. Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει 38 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση εδώ και τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ.
  7. Ανώτατη εκπαίδευση: Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων του 2023 σχετικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες για την παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έκθεση στοχεύει να προσφέρει στους διαμορφωτές πολιτικής και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μια ενημερωμένη εικόνα της παρουσίας (ή της απουσίας) βασικών πολιτικών που αφορούν την ισότητα των φύλων, τις εισαγωγές και τη δια βίου μάθηση. Η ενημέρωση του 2023 των διαρθρωτικών δεικτών καλύπτει 38 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση εδώ και τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ.

Πηγή: Eurydice