Επιλογή Σελίδας

Επιπτώσεις για την εκπαίδευση και την ευημερία

Η παιδική ηλικία αλλάζει με τρόπους που εξακολουθούμε να αποσυσκευάζουμε, επηρεασμένοι από την ψηφιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση και την κλιματική αλλαγή, καθώς και από σοκ όπως η πανδημία COVID-19. Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα του ΟΟΣΑ, η ενδυνάμωση των παιδιών αποτελεί ολοένα και περισσότερο σαφή στόχο πολιτικών και πρακτικών. Συχνά, όμως, δεν ορίζεται σωστά, γεγονός που κινδυνεύει να το μετατρέψει σε απλό σύνθημα. Με την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, τα παιδιά περιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ως ενδιαφερόμενοι φορείς στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η έκθεση δίνει παραδείγματα για το πώς τα παιδιά στις χώρες του ΟΟΣΑ μπορούν και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τα επηρεάζουν. Η έκθεση εξετάζει τη συναισθηματική ευεξία και τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών και τον ρόλο των σχολείων ως φυσικού χώρου για τη δημιουργία και υποστήριξη σχέσεων. Υπογραμμίζει επίσης τις αναξιοποίητες δυνατότητες της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης όσον αφορά την εκμετάλλευση ευκαιριών στην παιδική ηλικία. Η ενδυνάμωση όλων των παιδιών να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ψηφιακές ευκαιρίες ξεκινά με περαιτέρω μείωση του χάσματος όσον αφορά την πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία και στο Διαδίκτυο, όπου οι ανισότητες είναι επίμονες και διάχυτες. Λοιπόν, τι σημαίνει σήμερα η ενδυνάμωση του παιδιού; Τα ενδυναμωμένα παιδιά έχουν την ευκαιρία και την ικανότητα να ενεργούν σε θέματα σημαντικά και σχετικά με αυτά, μπορούν να μάθουν κάνοντας λάθη και είναι βασικοί συντελεστές της δημοκρατίας.

Κάντε κλικ για πρόσβαση:

Πηγή: ΟΟΣΑ