Επιλογή Σελίδας

Οι αμοιβές των εκπαιδευτικών και οι προοπτικές σταδιοδρομίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών που στοχεύουν στην προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων και τη διασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα. Οι δάσκαλοι στην Ευρώπη πληρώνονται καλά; Τι προοπτικές για αυξήσεις μισθών έχουν καθώς προχωρούν στην καριέρα τους; Οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν ή έχασαν αγοραστική δύναμη τα τελευταία χρόνια;

Οι διευθυντές των σχολείων έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία και στη διαμόρφωση μιας προσέγγισης για ολόκληρο το σχολείο που βοηθά στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ποιοι είναι οι κατώτατοι μισθοί για τους διευθυντές σχολείων; Το μέγεθος του σχολείου τους επηρεάζει τις αμοιβές τους;

Αυτή η έκθεση δείχνει τη σύνθεση και τις διαφορές στις αποδοχές των δασκάλων και των διευθυντών σχολείων μεταξύ των χωρών του Δικτύου Ευρυδίκη. Παρέχει πληροφορίες για τους νόμιμους και πραγματικούς μισθούς και καλύπτει την προσχολική έως τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη συγκριτική αναφορά είναι διαθέσιμα σε ανοιχτή μορφή δεδομένων.

Τα φύλλα χωρών παρουσιάζουν ανά χώρα τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και άλλα (διακυβέρνηση, απαιτήσεις προσόντων, επιδόματα και πραγματικοί μισθοί για τους διευθυντές σχολείων). Διατίθενται σε ανοιχτή μορφή δεδομένων.

Ένα ολοκαίνουργιο διαδραστικό εργαλείο ιστού θα κυκλοφορήσει επίσης εντός του έτους. Θα επιτρέψει την οπτικοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται για τους μισθούς των δασκάλων και των διευθυντών σχολείων σε μια διαδραστική οθόνη. Αυτό το εργαλείο θα επιτρέπει διασταυρούμενες αναζητήσεις ανά θέμα ή ανά χώρα και εξαγωγή δεδομένων σε διαφορετικές μορφές.

Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί από κοινού από τα δίκτυα Ευρυδίκη και ΟΟΣΑ/NESLI.

Δείτε την έκθεση εδώ

Δείτε τα δεδομένα σε αριθμούς εδώ και ξεχωριστά τα δεδομένα για κάθε χώρα εδώ

Πηγή: Eurydice