Επιλογή Σελίδας

Η έκθεση εξετάζει στρατηγικές για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών στην ΕΕ.

Το βιβλίο Ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς εστιάζει στην ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των μαθητών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναλύει το πλαίσιο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθώς και τις τρέχουσες προκλήσεις. Στη συνέχεια, εμβαθύνει στον κόσμο των ψηφιακών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο DigComp ως οδικό χάρτη, ενώ εξετάζει κρίσιμες πτυχές όπως η ηθική και η βιωσιμότητα. Τέλος, περιγράφει πρακτικές για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και επίπεδα δεξιοτήτων. Το βιβλίο διερευνά επίσης το υποστηρικτικό περιβάλλον για τις ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής ανάπτυξης και του ρόλου των ηγετών.

Δείτε τη δημοσίευση.

Λεπτομέριες

Ημερομηνία έκδοσης: 8 Απριλίου 2024

Συγγραφέας: Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Πηγή: eacea.ec.europa.eu